Od sna o novej stavbe až k jej odovzdaniu do užívania vedie dlhá cesta. Predložte nám vaše plány a my vás budeme sprevádzať pri ich naplnení.

Projektová dokumentácia stavby

Potrebujete vyhotoviť projekt rodinného domu, polyfunkčnej budovy, priemyselnej haly alebo iného typu stavby? Zabezpečíme pre vás projektovanie stavieb. Projektovanie stavieb sa postará o:

  • architektonickú štúdiu,
  • dokumentáciu pre územné konanie,
  • projekt na stavebné povolenie,
  • realizačný projekt.

Počas prípravy projektu dbáme o zapracovanie individuálnych predstáv každého klienta. Budete sa tiež môcť plne spoľahnúť na to, že projektová dokumentácia stavby bude pripravená podľa všetkých súvisiacich noriem, predpisov a požiadaviek územného plánu.

Inžinierska činnosť od pozemku až po stavebné povolenie

Naše služby sú vám plne k dispozícii v každej fáze projektu. Inžinierska činnosť sa postará o všetky úkony, ktoré súvisia s prípravou výstavby a jej uskutočnením. Nemáte ešte vybraný vhodný pozemok pre realizáciu stavby? Pomôžeme vám ho nájsť a postaráme sa tiež o všetky právne náležitosti počas jeho kúpy.

Chceli by ste, aby vo fáze prípravy nedošlo z nečakaným problémom, ktoré by oddialili začiatok výstavby? Vybavíme pre vás územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. Inžinierska činnosť vás odbremení od zháňania súhlasných stanovísk dotknutých štátnych, samosprávnych a iných orgánov. V prípade potreby vybavíme aj zmenu typu pozemku na stavebný. Postaráme sa tiež o všetky odborné posudky, budeme vás zastupovať počas územného a stavebného konania.

Kolaudácie stavieb

Kolaudácia stavby kontroluje, či bola vyhotovená v súlade so stavebným povolením. Stavbu môžete začať využívať na určený účel až potom, keď je vydané kolaudačné rozhodnutie. Aby bola kolaudácia stavby úspešná, je potrebné stavebnému úradu predložiť potrebnú dokumentáciu. V kolaudačnom konaní vám budeme radi zastupovať, pripravíme tiež všetky dôležité podklady pre jej úspešné dokončenie.