PROJEKČNÁ činnosť

Predložte nám vaše plány a my ich naplníme

Od sna o novej stavbe
až k jej odovzdaniu do užívania

O SLUŽBE

Postaráme sa o projektovú dokumentáciu

Pripravená na základe individuálnych potrieb klienta, súvisiacich noriem a požiadaviek územného plánu.

  • architektonická štúdia

  • dokumentácia pre územné konanie

  • projekt na stavebné povolenie

  • realizačný projekt

DOKUMENTÁCIU DOKÁŽEME VYHOTOVIŤ NAJMÄ PRE:

konstrukcia budovy

Polyfunkčné objekty

Bytové a rodinné domy

inzinierske siete

Inžinierske stavby

building_2

Priemyselné haly

Inžinierska činnosť od pozemku až po stavebné povolenie

Postaráme sa o všetky úkony, ktoré súvisia s prípravou výstavby a jej uskutočnením.